Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Училищно настоятелство

Устав

Заявление за членство

Състав на училищно настоятелство:

Председател:  Пламен Насков Куцаров

Зам. председател:  Донка Георгиева Кабакова

Касиер:  Елица Николаева Буюклиева

Секретар:   Елена Атанасова Владимирова

Счетоводител:   Вероника Стефанова Александрова

E-mail  за връзка: unslancho5@abv.bg

 
<