Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

                                          За нас                                                          

Във връзка с с реализирането на дейности, насочени към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти, от 07.10.2022 до 09.10.2022  ще се проведе квалификация на 29 учители в Музикалния салон на ДГ №5 “Слънчо“.

Тема:“Арттехники за себеизразяване и артпедагогически средства за предаване на познанието‘(УИН – 39860015)

Начална дата: 08.10.2022

Крайна дата: 10.10.2022

Тема:“Гласово-говорни техники за въздействие върху съзнанието и волята“ (УИН - 39860017)

Начална дата: 08.10.2022

Крайна дата“ 11.10.2022

Обучителна организация: „ЕвроПро“-ЕООД

Обучител: доц. д-р Евгения Иванова

               

 

 

 
<