Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 
 

Списък на деца родени 2021г. - първи прием

Свободните бройки към 13.05.2024г. са 6 за деца родени 2020г.
както следва:

- Филиал „Патриарх Евтимий“- 1.
- Филиал Бл. 27- 3.
- Филиал Бл. 28- 2.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 13.05.2024г до 17.05.2024г. в часовия диапазон 08.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 20.05.2024г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 20.05.2024г. до 23.05.2024г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч


Свободните бройки към 29.04.2024г. са 6 за деца родени 2020г.
както следва:

- Филиал „Патриарх Евтимий“- 1.
- Филиал Бл. 27- 3.
- Филиал Бл. 28- 2.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 29.04.2024г до 03.05.2024г. в часовия диапазон 08.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 07.05.2024г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 07.05.2024г. до 10.05.2024г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч


Приети деца

Вх.№ АСД-09-583/15.04.2024г.

Записването на приетите деца е от 22.04.2024г. до 26.04.2024г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч

 


Свободните бройки към 15.04.2024г. са 7 за деца родени 2020г.
както следва:

- Филиал „Патриарх Евтимий“- 1.
- Филиал Бл. 27- 3.
- Филиал Бл. 28- 3.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 15.04.2024г до 19.04.2024г. в часовия диапазон 08.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 22.04.2024г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 22.04.2024г. до 26.04.2024г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч


Приети деца

Вх.№ АСД-09-462/04.04.2024г.

Вх.№ АСД-09-464/05.04.2024г.

Вх.№ АСД-09-465/05.04.2024г.

Записването на приетите деца е от 08.04.2024г. до 12.04.2024г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч

 

Условия за прием за предстоящата 2024-2025 учебна година


Свободните бройки към 01.04.2024г. са 8 за деца родени 2020г.
както следва:


- Филиал Бл. 27- 4.
- Филиал Бл. 28- 4.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 01.04.2024г до 05.04.2024г. в часовия диапазон 08.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 08.04.2024г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 08.04.2024г. до 12.04.2024г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч

 


Приети деца

Вх.№ АСД-09-530/22.03.2024г.

Вх.№ АСД-09-531/22.03.2024г.

Записването на приетите деца е от 25.03.2024г. до 29.03.2024г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч

 


Свободните бройки към 18.03.2024г. са 9 за деца родени 2020г.
както следва:


- Филиал Бл. 27- 5.
- Филиал Бл. 28- 4.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 18.03.2024г до 22.03.2024г. в часовия диапазон 08.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 25.03.2024г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 25.03.2024г. до 29.03.2024г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч


Приети деца

Вх.№ АСД-09-492/06.03.2024г.

Вх.№ АСД-09-494/07.03.2024г.

Записването на приетите деца е от 11.03.2024г. до 15.03.2024г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00чСвободните бройки към 05.03.2024г. са 11 за деца родени 2020г.
както следва:
- Филиал „Патриарх Евтимий“- 1.
- Филиал Бл. 27- 5.
- Филиал Бл. 28- 5.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 05.03.2024г до 8. 03. 2024г. в часовия диапазон 08.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 11.03.2024г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 11.03.2024г. до 15.03.2024г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч


Приети деца - 12. 02. 2024г.

Вх.№ АСД-09-438/08.02.2024г.

Вх.№ АСД-09-440/09.02.2024г.

Вх.№ АСД-09-441/09.02.2024г.

Записването на приетите деца е от 12.02.2024г. до 16.02.2024г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч


 

Свободните бройки към 22.01.2024г.
за деца родени 2020г. са 13 за филиали.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 22.01.2024г до 26. 01. 2024г. в часовия диапазон 08.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 29.01.2024г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 29.01.2024г. до 02.02.2024г.


Свободните бройки към 08.01.2024г.
за деца родени 2020г. са 13 за филиали.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 08.01.2024г до 12. 01. 2024г. в часовия диапазон 08.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 15.01.2024г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 15.01.2024г. до 19.01.2024г.


Свободни бройки към 18.12.2023г.
за деца родени 2020г. - 14 броя във филиалите.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 18.12.2023г до 22. 12. 2023г. в часовия диапазон 08.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 02.01.2024г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 02.01.2024г. до 05.01.2024г.


Приети деца - 27.11. 2023г.

Вх.№ АСД-09-190/20.11.2023г.

Вх.№ АСД-09-199/21.11.2023г.

Вх.№ АСД-09-202/23.11.2023г.

Записването на приетите деца е от 27.11.2023г. до 01.12.2023г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч


свободните бройки към 20.11.2023г.
за деца родени 2020г. - 15 броя във филиалите,
за деца родени 2019г. - 2 броя.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 20.11.2023г до 24. 11. 2023г. в часовия диапазон 08.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 27.11.2023г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 27.11.2023г. до 01.12.2023г.


Приети деца - 13.11. 2023г.

Вх.№ АСД-09-154/06.11.2023г.

Вх.№ АСД-09-159/07.11.2023г.

Вх.№ АСД-09-169/10.11.2023г.

Записването на приетите деца е от 13.11.2023г. до 17.11.2023г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч

 


Свободни бройки към 06.11.2023г.
за деца родени 2020 - 19 бр.за групите във филиалите.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 06.11.2023г до 10. 11. 2023г. в часовия диапазон 08.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 13.11.2023г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 13.11.2023г. до 17.11.2023г.


Приети деца - 30. 10. 2023г.

 

Вх.№ АСД-09-126/26.10.2023г.

 

Записването на приетите деца е от 30.10.2023г. до 03.11.2023г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч


Свободни бройки към 23.10.2023г.
за деца родени 2020 - 18, за групите във филиалите.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 23.10.2023г до 27. 10. 2023г. в часовия диапазон 08.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 30.10.2023г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 30.10.2023г. до 03.11.2023г.


Приети деца - 16. 10. 2023г.

Вх.№ АСД-09-86/13.10.2023г.

Записването на приетите деца е от 16.10.2023г. до 20.10.2023г. в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч


   

Свободни места към 09.10.2023

родени 2020г. - 19 броя,         

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 09.10.2023г до 13. 140. 2023г. в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 16.10.2023г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 16.10.2023г. до 20.10.2023г.

 

         

Свободни места към 25.09.2023

родени 2020г. - 18 броя,         

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 25.09.2023г до 29. 09. 2023г. в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 02.10.2023г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 02.10.2023г. до 06.10.2023г.

 


ПРИЕТИ ДЕЦА - 18. 09. 2023г.

1.

АСД – 09- 987/ 11. 09. 2023г.

2.

АСД – 09 – 993/ 12. 09. 2023г.

Записването на приетите деца е от 18.09.2023г. до 21.09.2023г.в канцеларията на ЗАС в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч

 

 


   

    Свободни места към 11.09.2023

                          2020 - 14 броя,
                          2019г - 1 брой.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 11.09.2023г до 15. 09. 2023г. в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 18.09.2023г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 18.09.2023г. до 21.09.2023г.


Приети деца

 04.09.2023г.

2020г.

2017г.

1.

АСД-09-949/28.08.2023г

АСД- 09- 945/28.08.2023г.

2.

АСД- 09- 952/28.08.2023г.

 

 


 

Свободни места към 28.08.2023г.


2020 - 10 броя,


2017г - 1 броя.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 28.08.2023г до 01. 09. 2023г. в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч.

Входящите номера на приетите деца ще бъдат обявени на 04.09.2023г. до 09.00ч.

Записването на приетите деца е от 04.09.2023г. до 08.09.2023г.

 

 


Приети деца

 07.08.2023г.

2020г.

2019г.

2017г.

1.

АСД-09-838/31.07.2023г

АСД.-09-839/31.07.2023г.

АСД- 09- 849/02.08.2023г.

2.

АСД- 09- 850/02.08.2023г.

АСД.-09-841/31.07.2023г.

 

 


Свободни места към 28.07.2023г.


2020 - 3 броя,


2019 - 2 броя,


2017г - 2 броя.

Децата ще бъдат приемани по входящ регистрационен номер на Заявлението за прием.

Заявления за прием се приемат в канцеларията на ЗАС от 31.07.2023г до 04. 08. 2023г. в часовия диапазон 8.00ч. - 16.00ч.

 

 


Приети деца - 24.07.2023г.

 

 Родени 20219г

Родени 2020г

1.

АСД – 09 – 797/ 17.07.2023г.

АСД – 09 – 796/ 17.07.2023г.

2.

АСД – 09 – 798/ 17.07.2023г.

АСД – 09 – 806/ 18.07.2023г.

3.

АСД – 09 – 799/ 17.07.2023г.

АСД – 09 – 807/ 18.07.2023г.

4.

АСД – 09 – 801/ 17.07.2023г.

АСД – 09 – 817/ 19.07.2023г.

5.

АСД – 09 – 818/ 20.07.2023г.

 

 


ПОКАНА

Уважаеми родители,

Ръководството на ДГ №5 „Слънчо“ и екипите на първите групи Ви каним на родителска среща на 27.07.2023 г. (четвъртък) от 18.00 часа в двора на детската градина - централна сграда на ул. „Юрий Венелин“ №5.

Родителската среща ще се проведе в две части:

- Първата част – обща за всички групи.

- Втора част – с екипа на групата.

Очакваме Ви!

Списък на приетите деца родени 2020г.

 

 


Свободни места към 17.07.2023г. са:
2020г. - 8 деца.
2019г.- 4 деца. – филиал бл. 28 - 1, филиал бл.27- 3 бр.


Резултати от първо класиране 05.06.2023г

Уважаеми родители,

актуална информация за график на дейностите за прием в първа възрастова група

за учебната 2023-2024г можете да намерите на следния уебадрес:

https://dg.uslugi.io

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ относно прием на деца 2020г.

Критерии за разпределение на децата от ДГ № 5 "Слънчо" - прием на деца родени 2020г.

Карта на Първи и Втори подрайон от " Критерии за разпределение на децата в ДГ № 5 "Слънчо" - прием на деца родени 2020г."


 

 

 

 
<