Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Резултати от първо класиране 05.06.2023г

Уважаеми родители,

актуална информация за график на дейностите за прием в първа възрастова група

за учебната 2023-2024г можете да намерите на следния уебадрес:

https://dg.uslugi.io

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ


Детска градина №5 "Слънчо" обявява общо 3 свободни места :


2019г.- 2 места

. – филиал Патриарх Евтимий – 1 бр.,

- филиал бл.28-1 бр.,

2017г. - 1 място в Централна сграда.

Документи се приемат от 02.05.2023г. до 05.05.2023г.

от 8.00ч. до 16.30ч. в централната сграда на детската градина.

Приема е по входящ номер на подаденото Заявление за прием.


Детска градина №5 "Слънчо" обявява 4 свободни места :
2019г.

. – филиал Патриарх Евтимий – 1 бр.,

- филиал бл.28-1 бр.,

- филиал бл.27- 2 бр.

Документи се приемат от 20.03.2023г. до 24.03.2023г.

от 8.00ч. до 16.30ч. в централната сграда на детската градина.


Детска градина №5 "Слънчо" обявява 4 свободни места :
2019г.

. – филиал Патриарх Евтимий – 1 бр.,

- филиал бл.28-1 бр.,

- филиал бл.27- 2 бр.

Документи се приемат от 18.04.2023г. до 21.04.2023г.

от 8.00ч. до 16.30ч. в централната сграда на детската градина.

Приема е по входящ номер на подаденото Заявление за прием.


Детска градина №5 "Слънчо" обявява 4 свободни места :
2019г.

. – филиал Патриарх Евтимий – 1 бр.,

- филиал бл.28-1 бр.,

- филиал бл.27- 2 бр.

Документи се приемат от 20.03.2023г. до 24.03.2023г.

от 8.00ч. до 16.30ч. в централната сграда на детската градина.

Приема е по входящ номер на подаденото Заявление за прием.

С предимство са децата описани в Наредбата за прием.

Резултатите ще се оповестят на 27.03.2023г.

 

 


Уважаеми родители,

актуална информация за график на дейностите за прием в първа възрастова група

за учебната 2022-2023г можете да намерите на следния уебадрес:

https://dg.uslugi.io

 


НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  относно прием на деца 2019г.

КРИТЕРИИ за разпределение на децата от ДГ № 5 "Слънчо" - прием на деца родени 2019г.

КАРТА на Първи и Втори подрайон от "Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" - прием на деца родени 2019год."

  

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2018

 

Прием набор 2018

Резултати трето класиране 05.07.2021г. набор 2018

Резултати второ класиране 21.06.2021г. набор 2018

Резултати първо класиране 07.06.2021г. набор 2018

 

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  относно прием на деца 2018г.

КРИТЕРИИ за разпределение на децата от ДГ № 5 "Слънчо" - прием на деца родени 2018г.

КАРТА на Първи и Втори подрайон от "Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" - прием на деца родени 2018год."

 

 


  Прием набор 2017

Резултати класиране 21.08.2020

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2017

 

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" - прием на деца родени 2017 год.

 


 

Прием набор 2016

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2016 

Резултати първо класиране 31.05.2019г. набор 2016

 Критерии за резпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" - прием на деца родени 2016 год.

Карта на първи и втори подрайон от "Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 Слънчо - прием на деца родени 2016год."

График на дейностите по класирания за прием в детски градини за 2019 година

Уважаеми родители,

За учебната 2019-2020г. всеки родител на дете, подлежащо на прием в ДГ, е необходимо да регистрира ново заявление, в срока на графика на дейностите.

На сайта за прием, ще бъде предоставена възможност на родителите за проверка на постоянния адрес, с който фигурират в Локална база данни „Население“ на община Варна.


Прием набор 2015

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2015 

Резултати първо класиране 31.05.2018г. набор 2015

Уважаеми родители,

За учебната 2018-2019г. всеки родител на дете, подлежащо на прием в ДГ, е необходимо да регистрира ново заявление, в срока на графика на дейностите.

На сайта за прием, ще бъде предоставена възможност на родителите за проверка на постоянния адрес, с който фигурират в Локална база данни „Население“ на община Варна.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДГ № 5 "СЛЪНЧО" - ОБЩИНА ВАРНА

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТЪР

ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ВАРНА

Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 Слънчо - прием на деца родени 2015год.

Карта на първи и втори подрайон от " Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 Слънчо - прием на деца родени 2015год."

 

 
<