Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

- за деца родени 2019г.  - 9 места - (филиал „ блок 28“ - 3 места ; филиал „ блок 27“ - 4 места; филиал „Патриарх Евтимий“ - 2 места)


- за деца родени 2016г.  - 5 места (централна сграда – 3 места, филиал „Патриарх Евтимий – 2 места)

Подаването на заявления ще се извършва от 03.10.2022г.(понеделник) от 08.00ч  до 15.00ч. на 07.10.2022г.(петък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Спазвайки Правилата за прием на деца в Детска градина №5 „Слънчо“, комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:

 1. Вх.№ АСД – 09 – 05 от 19.09.2022;
 2. Вх.№ АСД – 09 – 09 от 20.09.2022;
 3. Вх.№ АСД – 09 – 11 от 20.09.2022;
 4. Вх.№ АСД – 09 – 13 от 20.09.2022:
 5. Вх.№ АСД – 09 – 29 от 23.09.2022;

Записването ще се извършва от 09.00ч. до 16.00ч. от 26.09.2022г.(понеделник) до 30.09.2022г. (петък)  при ЗАС на детската градина.


СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

- за деца родени 2019г.  - 9 места - (филиал „ блок 28“ - 3 места ; филиал „ блок 27“ - 3 места; филиал „Патриарх Евтимий“ - 3 места)

- за деца родени 2017г.  - 3 места в централна сграда


- за деца родени 2016г.  - 7 места (централна сграда – 4 места, филиал „Патриарх Евтимий – 3 места)

Подаването на заявления ще се извършва от 19.09.2022г.(понеделник) от 08.00ч  до 15.00ч. на 23.09.2022г.(петък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Спазвайки Правилата за прием на деца в Детска градина №5 „Слънчо“, комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:

За деца родени 2019г:

 1. Вх.№ АСД – 09 – 923 от 25.08.2022;
 2. Вх.№ АСД – 09 – 959 от 05.09.2022;
 3. Вх.№ АСД – 09 – 981 от 09.09.2022;
 4. Вх.№ АСД – 09 – 985 от 05.09.2022;

Записването ще се извършва от 09.00ч. до 16.00ч. от 12.09.2022г.(понеделник) до 16.09.2022г. (петък)  при ЗАС на детската градина.


Съобщение

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

- за деца родени 2019г.  – 7 места във филиали

- за деца родени 2017- 1 място в централна сграда

- за деца родени 2016г.  - 2 места в централна сграда

Подаването на заявления ще се извършва от 05.09.2022г.(понеделник) от 08.00ч  до 15.00ч. на 09.09.2022г.(петък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

 

 СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

- за деца родени 2019г.  - 5 места - (филиал „ блок 28“ - 1 място ; филиал „Патриарх Евтимий“ - 4 места)
- за деца родени 2016г.  - 1 място в централна сграда

Подаването на заявления ще се извършва от 22.08.2022г.(понеделник) от 08.00ч  до 15.00ч. на 26.08.2022г.(петък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Спазвайки Правилата за прием на деца в Детска градина №5 „Слънчо“, комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:

За деца родени 2019г:

 1. Вх.№ АСД – 09 – 865 от 08.08.2022;
 2. Вх.№ АСД – 09 – 891 от 12.08.2022;

За деца родени 2017г:

 1. Вх.№ АСД – 09 – 866 от 08.08.2022;

Записването ще се извършва от 09.00ч. до 16.00ч. от 16.08.2022г.(вторник) до 19.08.2022г. (петък)  при ЗАС на детската градина.


СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на детска градина № 5 „Слънчо“ обявява свободни места както следва:

- за деца родени 2019г.  - 6 места - (филиал „ блок 27“ - 1 място ; филиал „Патриарх Евтимий“ - 5 места)
- за деца родени 2017г.  - 1 места в централна сграда
- за деца родени 2016г.  - 3 места в централна сграда

Подаването на заявления ще се извършва от 08.08.2022г.(понеделник) от 08.00ч  до 15.00ч. на 12.08.2022г.(петък).

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.


 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Спазвайки Правилата за прием на деца в Детска градина №5 „Слънчо“, комисията извърши класирането на децата, които са подали документи за прием, съгласно обявените свободните места, както следва:

За деца родени 2019г:

 1. Вх.№ АСД – 09 – 824 от 25.07.2022г.
 2. Вх.№ АСД – 09 – 825 от 25.07.2022г.
 3. Вх.№ АСД – 09 – 831 от 26.07.2022г

За деца родени 2017г:

 1. Вх.№ АСД – 09 – 827 от 25.07.2022г.

Записването ще се извършва от 09.00ч. до 16.00ч. от 01.08.2022г.(понеделник) до 04.08.2022г. (петък)  при ЗАС на детската градина.


Уважаеми родители,

На 21.07.2022г. от 18:00ч. в двора на ДГ № 5 „Слънчо“ (централна сграда на ул. „Юрий Венелин № 5) ще се проведе родителска среща във връзка с постъпването в първа група на децата родени 2019г.

Родителската среща ще е с дневен ред в 2 части:

-        първа част - обща;

-        втора част - по групи.

Ще имате възможност да се запознаете и разговаряте с учителите на Вашите деца.

От ръководството на ДГ №5 „Слънчо“

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2019


Прием набор 2019

Резултати второ класиране 20.06.2022г – деца родени 2019г.

Резултати първо класиране 06.06.2022г – деца родени 2019г.


Уважаеми родители,

актуална информация за график на дейностите за прием в първа възрастова група

за учебната 2022-2023г можете да намерите на следния уебадрес:

https://dg.uslugi.io


НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  относно прием на деца 2019г.

КРИТЕРИИ за разпределение на децата от ДГ № 5 "Слънчо" - прием на деца родени 2019г.

КАРТА на Първи и Втори подрайон от "Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" - прием на деца родени 2019год."

  

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2018

 

Прием набор 2018

Резултати трето класиране 05.07.2021г. набор 2018

Резултати второ класиране 21.06.2021г. набор 2018

Резултати първо класиране 07.06.2021г. набор 2018

 

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  относно прием на деца 2018г.

КРИТЕРИИ за разпределение на децата от ДГ № 5 "Слънчо" - прием на деца родени 2018г.

КАРТА на Първи и Втори подрайон от "Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" - прием на деца родени 2018год."

 

 


  Прием набор 2017

Резултати класиране 21.08.2020

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2017

 

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" - прием на деца родени 2017 год.

 


 

Прием набор 2016

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2016 

Резултати първо класиране 31.05.2019г. набор 2016

 Критерии за резпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" - прием на деца родени 2016 год.

Карта на първи и втори подрайон от "Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 Слънчо - прием на деца родени 2016год."

График на дейностите по класирания за прием в детски градини за 2019 година

Уважаеми родители,

За учебната 2019-2020г. всеки родител на дете, подлежащо на прием в ДГ, е необходимо да регистрира ново заявление, в срока на графика на дейностите.

На сайта за прием, ще бъде предоставена възможност на родителите за проверка на постоянния адрес, с който фигурират в Локална база данни „Население“ на община Варна.


Прием набор 2015

Разпределение на децата в ДГ №5 "Слънчо" по групи - деца родени 2015 

Резултати първо класиране 31.05.2018г. набор 2015

Уважаеми родители,

За учебната 2018-2019г. всеки родител на дете, подлежащо на прием в ДГ, е необходимо да регистрира ново заявление, в срока на графика на дейностите.

На сайта за прием, ще бъде предоставена възможност на родителите за проверка на постоянния адрес, с който фигурират в Локална база данни „Население“ на община Варна.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДГ № 5 "СЛЪНЧО" - ОБЩИНА ВАРНА

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТЪР

ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ВАРНА

Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 Слънчо - прием на деца родени 2015год.

Карта на първи и втори подрайон от " Критерии за разпределение на децата в ДГ №5 Слънчо - прием на деца родени 2015год."