Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Нашата история

       В зимното януарско утро на 1948г., по инициатива на женското дружество при квартал „Янко Михайлов,” отваря врати ЦДГ „Янко Михайлов“, с една група деца.  Първият възпитател е другарката Тодорка Николова. По-късно  започват работа и другарките Димка Христова, Атанаска Белчева, Снежанка Константинова.

       През 1957г. се открива втора група с деца, като за директор е назначена Венера Иванова.

       През 1960г. директорския пост поема Виктория Петкова.

       През 1961г. на 14 февруари разкрива трета група с учители Марийка Бончева, Вяра Георгиева, Ст. Казакова.

       През 1965/66г. сградата се надстроява с още един етаж - 4 групи деца.

       През декември 1975г. на ул. „Патриарх  Ефтимий”  № 52 е открит филиалът  „Патриарх Ефтимий” с две групи деца.

       С активното участие на родителите се подготвя ново помещение и през месец февруари се открива филиал „Яне Сандански”, където е сформирана още една група с учители Виолетка Начева и Петранка Митева.

      През 1983г. на мястото на Виктория Петкова, ръководила детската градина в продължение на 23 години, новата учебна година стартира с нов директор – Недялка Филева. В централната сграда се оформят методически кабинет и учителска стая.

     През месец декември 1997г. към детската градина са присъединени и филиали, намиращи се на бул. „Вл. Варненчик” блок 27 и блок 28.

     През 2002г. длъжността директор на детска градина ”Слънчо” поема госпожа Христина Николова, която умело ръководи 9 групи, разпределени в пет филиала.  За възпитанието, обучението и комфорта на децата в детското заведение се грижат – 19 учители, 12 помощник-възпитатели, 2 медицински сестри и друг персонал.

    През септември 2008 година по инициатива на Община Варна започва разширяването на сградата на детската градина с още един етаж. На 14 юни 2010г. е открита надстройката на ЦДГ №5 „Слънчо“. Лентата е прерязана от Кмета на Община Варна - г-н Кирил Йорданов, председателя на Общинския съвет – Николай Апостолов.

    През август 2016 година на длъжността Директор на детска градина  е назначена  г-жа Мария Узунова. Под нейно ръководство колективът на ДГ №5 „Слънчо“ полага професионални грижи за възпитанието, обучението и социализацията на децата. Въведоха се нови интерактивни и иновативни методи и средства за подобряване работата, както на педагогическия така и на непедагогическия персонал на детската градина: като интерактивна дъска, електронен дневник с  индивидуален достъп от страна на всеки родител,  система за електронно плащане на месечните такси, участия в различни проекти и други.

      По инициатива на г-жа Узунова бе създадено и Училищно настоятелство с Председател г-н Пламен Куцаров.

      През есента на 2016г е създаден и Обществен съвет с Председател г-н Росен Савов и членове - родители, общественик – г-жа Мая Христова и представител на финансиращия орган – г-н Славчо Славов, който е и председател на Комисията по образование към Общински съвет Варна.

 
<