Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Обществен съвет

e-mail за връзка:   os5slancho@abv.bg

 

На събрание проведено 21.12.2022 се избра нов състав на Обществен съвет към ДГ№5 "Слънчо" гр. Варна.

Председател: д-р Славина Ташева

Представител на ръководния орган посочен от Кмета на гр. Варна: Кремена Йорданова

Членове: Полина Петрова, Лора Караджилова, Алина Шаламова

Заповед 2022

Заповед 2022

ЗАПОВЕД 2021

ЗАПОВЕД 2020

ЗАПОВЕД 2019

ЗАПОВЕД 2016

 

Правилник на ОС

Отчет на Обществен съвет за 2022- 2023 уч.г.

Отчет на Обществен съвет за 2021/2022 учебна година

Отчет на Обществен съвет за 2020/2021 учебна година

Отчет на Обществен съвет за 2019/2020 учебна година

Отчет на Обществен съвет за 2018/2019 учебна година

Отчет на Обществен съвет за 2017/2018 учебна година

Решения на Обществен съвет за 2016/2017 учебна година

Протокол № 1/30.11.2016г. за избор на обществен съвет

Протокол № 2/19.12.2016г.

  1. Избра за Председател на Обществения съвет г-н Росен Савов
  2. Прие Правилник за създаването, устройството и дейността ан Обществения съвет в ДГ №5 „Слънчо”.
  3. Съгласува и приема Етичния кодекс на работешите с деца
  4. Съгласува и приема Вътрешните правила за превенция, наблюдение, устанаовяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки за прилагане на етичния кодекс.

Протокол № 3/27.04.2017г.

  1. Съгласува и одобри Критерии за разпредиление на децата в ДГ №5 Слънчо – прием деца родени 2014год.
  2. Одобри и прие решението на ПС ПГ -5годишни да работят с познавателни книжки на издателство „Изкуства”, а ПГ-6 годишни с познавателни клнижки на издателство „Анубис”

 
<