Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

    

  

      

 

 

 

 

 

 


Добре дошли!

Детска градина № 5 „Слънчо" - гр.Варна е създадена през 1948г. В нея се възпитават и отглеждат деца от 3 до 7 годишна възраст.

Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.

Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози,педагегически съветник,  които развиват потенциала и творческите способности на децата. Работят успешно в екип с Ресурсен и Логопедичен център.

Мисията на ДГ №5 „Слънчо“ е:  Създаване на емоционален комфорт и подкрепяща среда. Стимулиране личностното развитие и социалното поведение на децата в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

Място където детето да се чувства щастливо и обичано.


ЗА ВАШЕ УДОБСТВО

Заявление за отсъствия  II, III и IVгр.  може да изтеглите от тук

Заявление за отсъствия Iгр. може да изтеглите от тук

Декларация


Уважаеми родители,

По повод многобройните въпроси, относно приема на децата в детската градина Ви информираме:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

  • Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар и данни за имунизационния статус на детето;
  • Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детска градина;
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Декларацията можете да изтеглите тук.

За деца, които възобновяват посещенията си в детската градина след отсъствие за повече от два месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

За допълнителна информация:

Мед.сестра Централна сграда – М.Агопян – 0882569065

Мед.сестра Филиали – В.Тодорова - 0882568961


 

 
<