Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

В детска градина №5 „Слънчо“ гр. Варна  работят 27 квалифицирани педагогически специалисти, педагогически съветник, 3- ма психолога, логопед, ресурсен учител, пом. на учителя, 4 медицински специалисти, 17 помощник възпитатели, 2-ма огняри.

Образованието на педагогическия персонал  е висше педагогическо.

Помощния персонал е с допълнителна квалификация и е сертифициран за работа с деца в ДГ.

Административен екип:

Директор: Мария Узунова, тел: 0887 83 83 65

Заместник директор по учебната дейност: Анна Кънева ,  тел: 0887 24 67 58

Главен счетоводител: Христина Маринова

Завеждащ административна служба: Тодорка Стоянова, тел: 0887 60 07 55

Завеждащ техническа служба: Христина Димитрова, тел: 0884 46 52 71

 

 

Първа А група „Теменужка“ –  Филиал „Патриарх Евтимий“

тел: 0889 43 38 24

Радостина Райчева – учител,

Сашка Иванова – учител,

Антоанета Георгиева – пом. възпитател

Първа Б група „Гълъбче“ – Филиал „Блок 28“

0889 83 83 65

Гинка Йорданова – ст. учител,

Ива Фотева – учител,

Галина Колева – пом. възпитател, Цветослава Колева – пом. възпитател,

 

Първа В група „Дъга“ – Филиал „Блок 27“

0889 80 80 74

Живка Янева – учител,

Силвия Миланова - учител,

Ани Ефремова – пом. възпитател, Цветослава Колева – пом. възпитател,

Втора А група „Маргаритка“ – Филиал „Патриарх Евтимий“

 0886 88 08 04

Божана Начева – ст. учител,

Светла Христова – учител,

Снежана Мутафова – пом. възпитател

Втора Б група „Калинка“ –  Централна сграда

0884 45 81 52

Лъчезара Живкова – учител,

Росица Йорданова– учител,

Кремена Проданова – пом. възпитател,

Втора В група „Гъбка“ – Централна сграда

0884 46 58 83

Екатерина Велчева – ст. учител,

Наталия Стефанова – учител,

Даниела Йорданова – пом. възпитател, 

                                                                      Трета А група „Пчеличка“ – Централна сграда

0884 46 79 82

Валентина Петкова – ст. учител,

Елена Андреева – учител,

Стефка Илиева – пом. възпитател,

Анна Стайкова – пом. на учителя

Трета Б група „Слънчице“ – Филиал "Яне Сандански"

0889 83 83 64

Христина Димитрова – ст. учител,

Вилианна Куцарова-Петрова – учител, 

Жаклина Прудян – пом. възпитател, Кремена Проданова – пом. възпитател,

 

Трета В група „Делфинче“ – Централна сграда

0884 46 71 81

Рени Михайлова – ст. учител,

Гергана Димова – учител,

Анна Стоянова – пом. възпитател,

Четвърта А група „Щурче“ – Централна сграда  

тел: 0884 46 56 69

Веселина Иванова – ст. учител,

Златина Вичева – учител,

Петранка Петрова – пом. възпитател

Четвърта Б група „Мечо Пух“ – Централна сграда

 тел: 0883 98 60 00

Татяна Димитрова – учител, 

Христина Василева – учител

ХристинаТодорова – пом. възпитател, 

Четвърта В група „Звездичка“ – Централна сграда

тел: 0884 46 67 57

Марияна Койнова – ст. учител,

Величка Великова – ст. учител,

Татяна Георгиева – пом. възпитател

 

Екип за подкрепа на личностно развитие

тел: 0884 46 53 64

Педагогически съветник: Йоана Милкова

Психолог: Йоана Милкова, Ваня Колева

Логопед: Мария Тодорова

Ресурсен учител: Мария Петрова

Музикален педагог: Християна Николова

Медицинско обслужване:

Доктор: Аня Атанасова- 0882569037

Мед. сестри: Марияна Агопян тел:0882569065;

Виолета Тодорова тел: 0882 56 89 61;

Стойка Петкова тел: 0894 71 04 81.

Обслужващ екип:

Огняри: Александър Михайлов, Николай Стоянов

Пом. възпитател общи пространства – Калина Тодорова

 
<