Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

В детското заведение работят 27 души квалифицирани педагогически специалисти, педагогически съветник, психолог, логопед, ресурсен учител, 4 пом. на учителя, 3 медицински специалиста, 17 помощник възпитатели, 2-ма огняри.

Образованието на педагогическия персонал  е висше педагогическо.

Помощния персонал е с допълнителна квалификация и е сертифициран за работа с деца в ДГ.

Административен екип:

Директор: Мария Узунова, тел: 0887838365

Заместник директор по учебната дейност: Татяна Димитрова ,  тел: 0887246758

Главен счетоводител: Христина Маринова

Завеждащ административна служба: Тодорка Стоянова, тел: 0887 600 755

Педагогически екипи:

Педагогически съветник: Йоана Милкова, тел: 0899106830

Психолог: Йоана Милкова, тел:0899106830

Логопед: Мария Тодорова, тел:0894748542

Ресурсен учител: Мария Петрова, тел: 0878789017

Музикален педагог: Християна Николова

Първа А група „Пчеличка“ – Централна сграда – 0876526375

Валя Петкова – ст. учител, Елена Андреева – учител, Стефка Илиева – пом. възпитател, Анна Стайкова – пом. на учителя

Първа Б група „Слънчице“ – Филиал "Яне Сандански" – 0889838364

Христина Димитрова – учител, Вилианна Куцарова-Петрова – учител,  Жаклина Прудян – пом. възпитател, Кремена Проданова – пом. възпитател, Михаела Запрянова – пом. на учителя

Първа В група „Гълъбче“ – Филиал „Блок 28“ – тел: 0889838365

Галина Гетова – ст. учител, Ива Фотева – учител, Галина Колева – пом. възпитател, Цветослава Колева – пом. възпитател, Росица Йорданова - пом. на учителя

Първа Г група „Пинокио“ – Филиал „Блок 27“ – тел: 0889808074

Жени Добрева – ст. учител, Гергана Димова – учител, Ани Ефремова – пом. възпитател, Цветослава Колева – пом. възпитател, Росица Йорданова – пом. на учителя

Втора А група „Щурче“ – Централна сградател: 0886356966

Веселина Иванова – ст. учител, Златина Вичева – учител, Петранка Петрова – пом. възпитател

Втора Б група „Мечо Пух“ – Централна сградател: 0883986000

Веселинка Цонева – гл. учител, Бойка Господинова – учител, Елена Христова – пом. възпитател, Кремена Проданова - пом. възпитател

Втора В група „Звездичка“ – Централна сграда - тел: 0876905672

Марияна Койнова – ст. учител, Величка Великова – ст. учител, Татяна Георгиева – пом. възпитател

Трета А група „Теменужка“ –  Филиал „Патриарх Евтимий“ – тел: 0889433824

Радостина Райчева – учител, Сашка Иванова – учител, Антоанета Георгиева – пом. възпитател

Трета Б група „Калинка“ –  Централна сграда – 0878526444

Надежда Атанасова – учител, Лъчезара Живкова – учител, Ивелина Станкова – пом. възпитател, Анна стайкова – пом. на учителя

Трета В група „Гъбка“ – Централна сграда – 0877083389

Гинка Йорданова – ст. учител, Наталия Стефанова – учител, Даниела Йорданова – пом. възпитател,

Четвърта А група „Делфинче“ – Централна сграда – тел: 0879968204

Рени Михайлова – ст. учител, Евелина Маринова – ст. учител, Анна Стоянова – пом. възпитател, Вени Стойчева – пом. на учителя

Четвърта Б група „Кити“ – Филиал „Патриарх Евтимий“ – тел: 0886880804

Екатерина Велчева – ст. учител, Божана Начева – ст. учител, Снежана Мутафова – пом. възпитател

Медицинско обслужване:

Доктор: Аня Атанасова

Мед. сестри: Марияна Агопян, тел:0882569065; Вили Тодорова, тел: 0887245396

Обслужващ екип:

Огняри: Александър Михайлов, Николай Стоянов

Пом. възпитател общи пространства – Светла Енева