Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

 

Финансови документи

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Изпълнение на бюджет ДД и МД от 01.01.2023 да 30.09.2023г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД от 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2023г. до 31.03.2023г.

 


Изпълнение на Бюджет ДД и МД от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2022г. до 31.09.2022г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2022г. до 31.06.2022г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2022г. до 31.03.2022г.

Бюджет 2022

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2021г. до 30.06.2021г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

Бюджет 2021

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД от 01.01.2020г. до 31.09.2020г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД за първото тримесечие на 2020г.

Бюджет 2020

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД от 01.01.2019г. до 31.06.2019г.

Бюджет 2019г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД от 01.01.2019г. до 31.03.2019г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД  от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД за първото шестмесичие на 2018г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД за първото тримесечие на 2018г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Изпълнение на Бюджет ДД и МД за първото тримесечие на 2017г.

Окончателен бюджет 2016

Бюджет 2017

Изпълнение на Бюджет ДД и МД за 2016 год.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016г. до 30.09.2016г.

Отчет от 01.01.2016 до 30.06.2016

Бюджет 2016

Сборен отчет за 2015 година.

Отчет от 01.01.2015 до 30.09.2015.

 
<