Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Организационни документи

Документи свързани с Механизъм за противодействие на тормоз между децата

Механизъм за противодействие на тормоз между децата в ДГ № 5 Слънчо 2022 г.

Стратегия за превенция и ограничавана на агресивното поведение сред децата в ДГ № 5 2022 г.

Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ДГ № 5 2022 г.

План за работа на координационния съвет за справяне с тормоза в ДГ № 5 2022 г.

Процедура за регистриране и уведомяване на компетентните органи и родителите при инцедент с дете от детската градина 2022 г.

Правила за действие в случай на тормоз и насилие сред децата 2022 г.

Въпросник за тормоз в ДГ № 5 Слънчо 2022 г.

Анализ на резултатите от проведена анкета през м. септември 2022г. относно оценка степента на противодействие на тормоз между децата в ДГ № 5 Слънчо

Схема за докладване, реагиране за насилие, съмнение за насилие над дете 2022 г.

 

 


 

 
<