Имате въпрос?
Обадете се на: 052 983 983
 
 
 
 

Актуални организационни документи 2023 - 2024 учебна година

Стратегия за развитие на ДГ №5 "Слънчо" - Варнa - 2021 - 2025

Правилник за дейността на детската градина

Годишен план за дейността на детската градина

План за квалификационната дейност 2023 - 2024 учебна год.

Етичен кодекс на ДГ №5 "Слънчо"

План за работа с родители

Годишно тематично разпределение на I A група "Теменужка" 2023-2024уч. г.

Годишно тематично еазпределение I Б "Гълъбче" 2023-2034 уч. г.

Годишно тематично разпределение на I В група "Дъга" 2023-2024 уч. г.

Годишно тематично разпределение II A група "Маргаритка" 2023-2024 уч. г.

Годишно тематично разпределение II Б груапа "Калинка" 2023-2024 уч. г.

Годишно тематично разпределение III А група "Пчеличка" 2023-2024 уч. г.

Годишно тематично разпределение III Б група "Слънчице" 2023-2024 уч. г.

Годишно тематично разпределение III В група " Делфинче" 2023-2024 уч. г.

Годишно тематично разпределение IV А "Щурче" 2023-2024 уч.г.

Годишно тематично разпределение IV Б "Мечо Пух" 2023-2024 уч.г.

Годишно тематично разпределение IV В "Звезда" 2023-2024уч.г.

 

Документи свързани с Механизъм за противодействие на тормоз между децата

Механизъм за противодействие на тормоз между децата в ДГ № 5 "Слънчо".

Стратегия за превенция и ограничавана на агресивното поведение сред децата в ДГ № 5 "Слънчо".

Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ДГ № 5 "Слънчо".

План за работа на координационния съвет за справяне с тормоза в ДГ № 5"Слънчо".

Процедура за регистриране и уведомяване на компетентните органи и родителите при инцедент с дете от детската градина.

Правила за действие в случай на тормоз и насилие сред децата.

Въпросник за тормоз в ДГ № 5 "Слънчо".

Анализ на резултатите от проведена анкета през м. септември 2022г. относно оценка степента на противодействие на тормоз между децата в ДГ № 5 "Слънчо".

Схема за докладване, реагиране за насилие, съмнение за насилие над дете.

 

Архив на документи от изминали години

Документи свързани с Механизъм за противодействие на тормоз между децата

Механизъм за противодействие на тормоз между децата в ДГ № 5 Слънчо 2022 г.

Стратегия за превенция и ограничавана на агресивното поведение сред децата в ДГ № 5 2022 г.

Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ДГ № 5 2022 г.

План за работа на координационния съвет за справяне с тормоза в ДГ № 5 2022 г.

Процедура за регистриране и уведомяване на компетентните органи и родителите при инцедент с дете от детската градина 2022 г.

Правила за действие в случай на тормоз и насилие сред децата 2022 г.

Въпросник за тормоз в ДГ № 5 Слънчо 2022 г.

Анализ на резултатите от проведена анкета през м. септември 2022г. относно оценка степента на противодействие на тормоз между децата в ДГ № 5 Слънчо

Схема за докладване, реагиране за насилие, съмнение за насилие над дете 2022 г.

 

 


 

 
<